Lampiran  : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Aceh Barat Daya

Nomor: 4263 / 2012

Tanggal: 7 April 2012

DAFTAR NAMA-NAMA SISWA YANG MENJUARAI MASING-MASING

MATA  PELAJARAN  OLIMPIADE  SAINS  TINGKAT  SMA

KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

NO

MATA PELAJARAN

NAMA SISWA

KELAS

JUARA

ASAL SEKOLAH

1

2

3

4

5

6

1

MATEMATIKA

1 REZA DELFITA

X1

I

SMA HARAPAN PERSADA
2 WIRMA SUSILAWATI

X1

II

SMAN 2 BLANG PIDIE
3 MERRY KURNIA NINGGRUM

XI

III

SMA HARAPAN PERSADA

2

FISIKA

1 RIVA ULFITRI

XI

I

SMA TUNAS BANGSA
2 CUT SENTIA SAMARA

X

II

SMA HARAPAN PERSADA
3 IRA MULYANA

III

MAN BLANGPIDIE

3

BIOLOGI

1 NOVIANA HUSDAYANTI

XI

I

SMA TUNAS BANGSA
2 YOSSI APRILA ULFA

X

II

SMA TUNAS BANGSA
3 AMIRUNNAS

XI

III

SMA TUNAS BANGSA

4

KIMIA

1 M. MAIRIZKA PUTRA

XI

I

SMA TUNAS BANGSA
2 DEDY MASTUR

II

SMA HARAPAN PERSADA
3 ISNA AISYAH

XI

III

SMAN 1 BLANGPIDIE

5

KOMPUTER

1 MISTIJAL

XI

I

SMAN 1 BABAHROT
2 FADHLI RANDI

XI

II

SMA MANGGENG
3 ADE PUTRA SETIAWANSYAH

XI

III

SMAN 1 BABAHROT

6

ASTRONOMI

1 CUT RAZI MIRSANDI

X

I

SMAN SETIA
2 DINI KARINA

X

II

SMAN 1 BLANGPIDIE
3 MERRY MAWADDAH

XI

III

SMAN LEMBAH SABIL

7

EKONOMI

1 R.H ILHAM SUGESTI PRADIPTA

X

I

SMA TUNAS BANGSA
2 NYAK MILAN ZAHRI

X

II

SMAN 1 MANGGENG
3 ALFIAN MAHFUZD

XI

III

SMA TUNAS BANGSA

8

KEBUMIAN

1 NOVIAN NELDI

X

I

SMA HARAPAN PERSADA
2 RISKA JULIARNI

XI

II

SMA TUNAS BANGSA
3 ISNA ROSIVA

X

III

SMA TUNAS BANGSA

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Aceh Barat Daya

Dto

 

Maivuli. RH. S.Pd

Pembina Tk.1/NIP. 19700507 199903 1 004

Iklan